Sidste undervisning før Jul
den 20. december
 

Pico Bolivar - Venezuela

  

Spansk Undervisnings
materiale

 

 

Senior 4 eller senior fortsættere


Til uge 47:

Lektier: Læs kapitel 3 af Lejos de casa og prøv at formulere nogle spørgsmål til samtale.

 


 

Lejos de casa:

Vocabulario

Ejercicios

Dos capítulos- en txt sin acentos

Capítulo 1 y capítulo 2 en sonidoARK - Lejos de casa pasados -capítulo 2

Til uge 44:

Vi har repeteret participio og pretérito.

Vi begynder at læse en bog: Lejos de casa. Jeg tager dem med. 110 kr + 5 til fotocopier.
Via MobilePay eller kontanter.

F.eks. prøv denne ark med udsagsord


Til uge 43:

Vi har arbejdet med nær fremtid og lavet en øvelse om cultura hispana.
Lektier: fra side 6 og 7 af kompendiet, øvelser 3 og 4.


ingen undervisning uge 42: 18. oktober

Til uge 41:

Lektier: fra kompendium s. 15 de sidste to (médico y los nenes)
Fra siden 4 læs de to historier. Læs og skrive spørgsmål til den 2. tekst.
Se side 5 hvis det hjælper, eller glem den. :-)


Til uge 40:

Vi arbejdede med stykk 29 af En Vivo om hensynsleds stedord.
Lektier: s. 137 øvelse 3 og tage med s. 15 fra kompendium.


Til uge 39:

Vi har øvet genstansled stedord (stykke 26) og indirekte tale.

Lektier: forbered øvelsen på side 14 af kompendium.
Læs stykke 29 om hensynsled stedord.

Til uge 38:

Vi forsætter med lidt repetition. Vi har arbejdet med SER / ESTAR
Vi repetere stedord som genstandsled.

Lektier: læs stykke 26 og print side 14 af kompendium.

  

I Spansk Senior for fortsættere vil vi arbejde med de forskellige datid og bruge de sidste kapitler af En vivo. Senere skal vi brug et compendium som jeg samler og en let læselig bog i datid.

 

 

kompendium del 1

kompendium del 2
 

Print og tag med ... eller bed om kopier.

 
18-11-2017