Pico Bolivar - Venezuela

  

Spansk Undervisnings
materiale

 

 

Senior 4 eller senior fortsættere


Til uge 38:

Vi forsætter med lidt repetition. Vi har arbejdet med SER / ESTAR
Vi repetere stedord som genstandsled.

Lektier: læs stykke 26 og print side 14 af kompendium.

  

I Spansk Senior for fortsættere vil vi arbejde med de forskellige datid og bruge de sidste kapitler af En vivo. Senere skal vi brug et compendium som jeg samler og en let læselig bog i datid.

 

 

kompendium del 1

kompendium del 2
 

Print og tag med ... eller bed om kopier.

 
16-09-2017